Baybora Enerji;
 – Güneş enerjisi,
 – Rüzgar enerjisi,
 – Hidrolik enerji,
 – Biyokütleden enerji,
 – Temiz yakıt teknolojileri (kömür ve biyokütlenin yakılması ve gazlaştırılması) konularında; sürdürülebilir çevre dikkate alınarak en verimli sistemlerin belirlenmesi, en az bakım maliyeti ile doğru ve sorunsuz çalışabilecek sistemlerin seçilmesi,
yenilenebilir enerji sistemlerinin

 – tasarım,
 – planlama,
 – projelendirme,
 – uygulama,
danışmanlık alanlarında hizmet vermekte olup, ulusal ve uluslararası yatırımcılara, Türkiye’de veya yurtdışında danışmanlık yapar.