1. İçme suyu hattında enerji üretimi kapsamında HES Korkuteli-1 730KW projelendirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.
 2. İçme suyu hattında enerji üretimi kapsamında HES Korkuteli-2 200KW projelendirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.
 3. İçme suyu hattında enerji üretimi kapsamında HES Finike 638KW projelendirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.
 4. “Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Yazma ve Yürütme Eğitimi”, TÜBITAK Projesi, 2237-TÜBİTAK PROJE EĞİTİMİ PROGRAMI, , Devam Ediyor
 5. “Conception, implementation and anchoring vocational trainings for the monitoring and control of photovoltaic systems and regenerative heating systems in residential buildings”, AB Destekli Diğer Projeler, 713-229 develoPPP.de, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
 6. “Bucak Bilim Festivali (Bucak Bilfest)”, TÜBITAK Projesi, 4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, Uzman, Devam Ediyor
 7. “Akışkan Yatak Teknolojisinde Kömür-Biyokütle Karışımının Gazlaştırılmasının Matematiksel Modellemesi”, BAP Diğer, FKA-2018-3222, Yönetici, Devam Ediyor
 8. “Modeling and Simulations of Supercritical Circulating Fluidized Bed Combustion (SCFBC) power Plant”, Bilimsel Araştırma Projesi, PH-1-MG-9/PAK_TURK/R&D/HEC/2017, Yönetici, Devam Ediyor
 9. “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Konutlarda Karbon Ayak İzinin Azaltılmasındaki Rolü”, BAP Y.Lisans, FYL-2017-2652, Yönetici, 2018
 10. “Belediye katı atıkları ve linyit kömürünün eşpirolizi ile elde edilen biyoyakıt özelliklerinin incelenmesi”, BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-1594, Araştırmacı, Devam Ediyor
 11. “Güneş Enerjisi Destekli Bir Klima Sisteminin Tasarımı”, BAP Y.Lisans, FYL-2015-647, Yönetici, 2016
 12. “04 MW Trijenerasyon Sisteminin Modellenmesi Motor Seçimi ve Verim Analizleri”, BAP Y.Lisans, FYL-2015-520, Yönetici, 2016
 13. “Sürdürülebilir İçmesuyu Temini Sistemleri için Yenilenebilir Enerji Kazanımı Potansiyelinin Araştırılması”, BAP Diğer, FDK-2015-1159, Araştırmacı, 2018
 14. “Sürdürülebilir İçmesuyu Temini Sistemleri Için Yenilenebilir Enerji Kazanımı Potansiyelinin Araştırılması”, TÜBITAK Projesi, 114Y203, Araştırmacı, 2017
 15. “Vakum tüplü güneş kollektörlerinin veriminin arttırılması”, Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Projesi, Danışman, 2015
 16. “Doğal Dolaşımlı, Kapalı Sistem Çalışan Düzlem Güneş Kollektörlerinde Gaz Kullanımının Sistem Performansı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak Incelenmesi”, TÜBITAK Projesi, 114M747, Yönetici, 2015
 17. “VAKUM TÜPLÜ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN GELİŞTİRİLEN BİR APARAT VE GELİŞTİRİLEN DEPO İLE VERİMİNİN ARTTIRILMASI”, Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KOSGEB AR-Ge İnovasyon Projesi, Danışman, 2013
 18. “Mehmetçik için Yurttaşlık Eğitimi Projesi”, AB Destekli Diğer Projeler, MIYE, Uzman, 2016
 19. “Niğde Üniversitesi Merkezi Labaratuvar Kurulumu”, Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT 2010 K 121260, Araştırmacı, 2011
 20. “Biyokütle Yakan Sirkülasyonlu Akışkan Yataklı Yakıcıların Modellenmesi”, TÜBITAK Projesi, 109M167, Yönetici, 2011
 21. “Temiz Kömür Teknolojileri – Modelleme, Simülasyon ve Veri Analizi”, Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TKİ AR-GE Projesi, Araştırmacı, 2009

SCI,SSCI,AHCI INDEX LERİNE GİREN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. Numerical Simulation of Stoichiometric Thermodynamic Equilibrium Modeling of a Downdraft Biomass Air Gasifier”, SOLID FUEL CHEMISTRY, accepted, 2020.
 2. “Experimental and numerical study of the effect of integrating plus-shaped perforated baffles to solar air collector in drying application”, RENEWABLE ENERGY, vol.145, pp. 1677-1692, 2020.
 3. “The asymmetric effects of renewable energy consumption on economic growth in Turkey”, JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, Vol. 6 (1), pp. 117-134, 2019.
 4. “An overview of Eulerian CFD modeling and simulation of non-spherical biomass particles”, RENEWABLE ENERGY, vol.141, pp. 1054-1066, 2019.
 5. “Thermodynamic analysis and optimization of double effect absorption refrigeration system using genetic algorithm”, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol. 192, pp. 292-307, 2019.
 6. Techno-Economic Analysis of Selexol and Sulfinol Processes for Pre-Combustion CO2 Capture, IEEE EXPLORE, 2018 International Conference on Power Generation Systems and Renewable Energy Technologies (PGSRET), 2018.
 7. “Fabrication of 3D Cu0.45Mn0.55O2 Nanoflowers with Novel Photoluminescence and Magnetic Properties”, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, 2042 (1), 020007, 2018.
 8. “The simulation of shockwave lithotripsy”, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, 2042 (1), 020054, 2018.
 9. “Evaluation of greenhouse residues gasification performance in hydrogen production”, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.42, pp.23244-23249, 2017
 10. “Exergy analysis of Eregli sugar factory”, WORLD JOURNAL OF ENGINEERING, vol.12, pp.463-470, 2015
 11. “Determining the best model for estimation the monthly mean daily global solar radiation on a horizontal surface – A case study in Nigde, Turkey”, WORLD JOURNAL OF ENGINEERING, vol.13, no.3, pp.307-312, 2015
 12. “Effects of global warming on wind energy potential”, WORLD JOURNAL OF ENGINEERING, vol.12, pp.369-374, 2015
 13. “Simulation of co-firing coal and biomass in circulating fluidized beds”, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.65, pp.574-579, 2013
 14. “In view of sustainable future energetic-exergetic and economic analysis of a natural gas cogeneration plant”, INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, vol.12, pp.109-118, 2013
 15. “Two dimensional numerical computation of a circulating fluidized bed biomass gasifier”, COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING, vol.48, pp.234-250, 2013
 16. “A Two-Stage Water-Gas Shift Reactor Model To Obtain Desired Synthesis Gas Characteristics With Adjustable Reactor Parameters”, JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.28, pp.339-351, 2013
 17. “An application of exergoeconomic analysis for a CHP system”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, vol.42, pp.250-256, 2012
 18. “A parametric study on coal gasification for the production of syngas”, CHEMICAL PAPERS, vol.66, pp.677-683, 2012
 19. “Fossil Fuel Sustainability: Exergy Assessment of a Cogeneration System”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, vol.35, pp.162-168, 2011
 20. “Efficiency assessment of a cogeneration system”, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, vol.6, pp.6439-6449, 2011
 21. “Numerical Simulation of Nano Particles in a Fluidized Bed”, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE, vol.8, pp.1751-1754, 2011
 22. “Modeling The Effects of the Operational Parameters on H2 Composition in a Biomass Fluidized Bed Gasifier”, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.36, pp.6592-6600, 2011
 23. “Simulation of Emission Performance and Combustion Efficiency in Biomass Fired Circulating Fluidized Bed Combustors, Biomass and Bioenergy, 34 (2010) 506-514.”, BIOMASS, vol.34, pp.506-514, 2010
 24. “Effect Of Operation Parameters On Gasification For The Production Of Synthesis Gas”, International Pittsburgh Coal Conference, ISTANBUL, TURKEY, 11-14 October 2010, pp.87-92
 25. “Effects of Operational Parameters on the Thermodynamic Performance of FBCC Steam Power Plant”, FUEL, vol.88, pp.54-66, 2009
 26. “Prediction of SO2 and NOx Emissions for Low Grade Turkish Lignites in CFB Combustors”, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.146, pp.388-400, 2009
 27. “A study on the effects of operational parameters on bed-to-wall heat transfer”, APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol.29, pp.2280-2288, 2009
 28. “Thermodynamic Analysis of a FBCC Steam Power Plant”, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.50, pp.2428-2438, 2009
 29. “Simulation of NOx Emission in CFBs Burning Low Grade Fuels”, Energy & Fuels, vol.23, pp.2475-2481, 2009
 30. “Second Law Analysis of Heat Transfer Surfaces in Circulating Fluidized Beds, Applied Energy 86 (2009) 1344-1353.”, APPLIED ENERGY, vol.86, pp.1344-1353, 2009
 31. “One Dimensional Numerical Simulation of Small Scale CFB Combustors”, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.50, pp.711-722, 2009
 32. “Predicting Axial Pressure Profile of a CFB”, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.140, pp.448-456, 2008
 33. “Simulation of Bed-to-Wall Heat Transfer in Circulating Fluidized Beds”, JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.28, pp.9-16, 2008
 34. “The Characteristics that Define Wind as an Energy Source”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.30, pp.842-855, 2008
 35. “Two-Dimensional Biomass Combustion Modeling of CFB”, FUEL, vol.87, pp.1453-1468, 2008
 36. “Effects of Operational Parameters on Emission Performance and Combustion Efficiency in Small-Scale CFBCs”, JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, vol.39, pp.541-556, 2008
 37. “Two-Dimensional Coal Combustion Modeling of CFB”, INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, vol.47, pp.157-174, 2008
 38. “Analysis of Combustion Efficiency in CFB Coal Combustors”, FUEL, vol.87, pp.1083-1095, 2008
 39. “Effects Of Pressure On Particle Velocity Profile In Cfbs”, 9th international conference on circulating fluidized beds, Hamburg, GERMANY, 13-16 May 2008, pp.75-80
 40. “Determining Olive Cake Combustion Efficiency Via Two Dimensional Cfbc Model”, 9th international conference on circulating fluidized beds, Hamburg, GERMANY, 13-16 May 2008, pp.80-85
 41. “Analysis of Environmental Benefits of CFB Combustors via One Dimensional Model”, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.131, pp.301-317, 2007
 42. “Hydrodynamic Modelling of a Circulating Fluidized Bed”, POWDER TECHNOLOGY, vol.172, pp.1- 13, 2007
 43. “Effects of Immersed Surfaces on the Combustor Efficiency of Small-Scale Fluidized Beds”, INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMODYNAMICS, vol.8, pp.127-136, 2005
 44. “Simulation Analysis Of A Cfb Combustor And Comparison With Experimental Results”, ECOS 2005 Conference, Trondheim, NORVAY, 20-22 June  2005, pp.1375-1382