Baybora Enerji;

Yerli ve yabancı yatırımcılara;
 – mühendislik,
 – enerji sistemleri,
 – yenilenebilir enerji teknolojileri,
 – sürdürülebilir çevre ve enerji verimliliği,
 – iş sağlığı ve iş güvenliği
ile ilgili konularda;
 – yatırım,
 – projelendirme,
 – uygulama,
 – bilimsel proje hazırlama ve yürütme,
 – yerli ve yabancı fonlardan yararlanabilme
konularında işbirliği yapar ve hizmet verir.