MÜHENDİSLİK

Mühendislik Hizmetleri

Ar-Ge

Araştırma Geliştirme

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir Enerji Çözümleri

DANIޞMANLIK

Danışmanlık Hizmetleri

YENİLENEBİLİR ENERJİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ

Baybora Enerji;
 - Güneş enerjisi,
 - Rüzgar enerjisi,
 - Hidrolik enerji,
 - Biyokütleden enerji,
 - Temiz yakıt teknolojileri (kömür ve biyokütlenin yakılması ve gazlaştırılması) konularında; sürdürülebilir çevre dikkate alınarak en verimli sistemlerin belirlenmesi, en az bakım maliyeti ile doğru ve sorunsuz çalışabilecek sistemlerin seçilmesi,
yenilenebilir enerji sistemlerinin

 - tasarım,
 - planlama,
 - projelendirme,
 - uygulama,
danışmanlık alanlarında hizmet vermekte olup, ulusal ve uluslararası yatırımcılara, Türkiye’de veya yurtdışında danışmanlık yapar.

Antalya 2019